Koersgrafiek van de goudprijs

De goudprijs wordt uitgedrukt in verschillende valuta en eenheden. Zo is de goudprijs onder andere uit te drukken in dollars, britse ponden en de euro. De goudprijs wordt vaak uitgedrukt in eenheden zoals gram, kilo of troy ounce.

 
 

Hoe wordt de goudprijs bepaald?

De goudprijs ontwikkeld zich 24 uur per dag, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar. Op de goudmarkt waar kopers en verkopers bij elkaar komen wordt de prijs bepaald door de ‘bied’ en ‘laat’ prijzen.

De ‘bied’ prijs is de prijs die de koper van goud bereidt is om te betalen, de ‘laat’ prijs is de prijs die de verkoper wil ontvangen voor zijn aanbod van goud.

Het midden tussen deze twee prijzen is de goudprijs, en is beschikbaar in verschillende valuta. Deze goudprijs wordt over de hele wereld gehanteerd om het prijsniveau van goud te bepalen.

 

Wat wordt er bedoeld met de ‘spot price’?

De spot price is de prijs waarmee je direct goud kunt kopen. Als je de spot price betaald kun je “on the spot” goud kopen. Je zou dus kunnen zeggen dat de spot price de actuele goudprijs is op dit moment.

De spot price komt tot stand door middel van zogenaamde ‘futures’. Dit zijn termijncontracten die worden afgesloten om toekomstige leningen tegen een vooraf afgesproken prijs te kunnen leveren.

De futures van de dichtsbijzijnde maand worden gebruikt om de spot price te bepalen.

 

Wat zijn de historische rendementen van de goudprijs?

Goud is een belegging met een goede reputatie. In het verleden zijn er diverse jaren geweest waarin de goudprijs harder is gestegen dan de grote beurzen over de hele wereld.

Deze cijfers over de ontwikkeling van de goudprijs zijn terug te vinden op de website van de World Gold Counsil.

 

Welke factoren zijn van invloed op de goudprijs?

De waarde van goud is afhankelijk van vele factoren. Dit kunnen factoren zijn die een politieke oorsprong hebben, of een economische.

Een aantal voorbeelden van factoren die ervoor zorgen dat de goudprijs beweegt zijn:

 • Stand van de rente:Het beleid van Centrale Banken met betrekking tot de rente is van invloed op de goudprijs. Wanneer de rente laag staat zullen meer mensen hun vermogen in goud gaan onderbrengen, omdat goud als een zogenaamde “veilige haven” te boek staat. Men kiest dan voor zekerheid in plaats van een lage rentevergoeding.

  Indirect kan er nog altijd een mooi rendement worden gemaakt op goud, aangezien door de stijgende vraag de goudprijs zal stijgen. Hierdoor is de kans dat de goudprijs procenteel meer stijgt dan de rente.

  Als de rente echter stijgt en een hoog niveau behaald, zal de deze factor ervoor zorgen dat de goudprijs daalt. Er zijn immers maar weinig mensen die het bezit van goud boven een gunstig rente percentage stellen.

 • Mijnbouw: Al het fysieke goud in de wereld wordt door middel van mijnbouw uit de grond gehaald.

  De goudprijs zal stijgen wanneer de mijnbouw activiteit afneemt, omdat daarmee ook het aanbod van fysiek goud afneemt. Dan gelden de basis economische principes: Bij dalend aanbod en gelijkblijven vraag zal de prijs stijgen.

  Tegenovergesteld is uiteraard ook waar: Op het moment dat het aanbod toeneemt door intensievere mijnbouw, zal de goudprijs dalen.

 • Onzekerheid in aandelenmarkten:Beleggers houden niet van onzekerheid. Wanneer er veel onzekerheid zit in de aandelenmarkten (zoals bijvoorbeeld het gevaar voor een nieuwe kredietcrisis, of politieke onrust op de wereld) dan kiezen beleggers vaak voor goud, omdat het van oudsher wordt gezien als een veilige haven.

  Door de toename van de vraag naar goud, maar een gelijkblijvend aanbod is bij grote onzekerheid in de aandelenmarkten een stijging van de goudprijs te zien in de koersgrafiek.

 • Kwantitatieve verruiming: Kwantitatieve verruiming is het bijdrukken van geld. Door het toenemen van de hoeveelheid papiergeld kan het op termijn gebeuren dat de inflatie toeneemt. Een oplopende inflatie kan er op termijn ook voor zorgen dat de goudprijs oploopt, omdat met een hoge inflatie het vertrouwen in papiergeld kan doen verminderen.

  Een alternatief voor het onderbrengen van vermogen is dan fysiek goud.

 

Waar komt de vraag naar fysiek goud vandaan?

Er zijn een aantal sectoren en markten in de wereld die voor het merendeel van de vraag naar goud zorgen:

 • Electronic Traded Funds (ETF’s): Er behoorlijk deel van de wereldwijde vraag naar goud komt van de zogenaamde Electronic Traded Funds, ook wel ETF’s genoemd. Er staan ETF’s die gedekt zijn met fysiek goud, zodat het voor beleggers mogelijk is om te beleggen in het edelmetaal zonder dat hiervoor een aankoop van fysiek goud hoeft te worden uitgevoerd.
  Deze ETF’s bewegen mee op de stijgingen en dalingen van de goudprijs.
 • Centrale banken:Centrale banken kopen vooral fysiek goud om de reserves van een land op peil te houden. Deze partijen kopen vaak goud in de vorm van goudbaren, en letten minder op de stand van de goudprijs.

  Zo staan landen als Rusland en China er al langere tijd om bekend om maandelijks grote hoeveelheden fysiek goud op te kopen om zo de reserves op dit gebied te vergroten.

 • Juwelen:Verreweg de grootste vraag naar goud komt vooruit uit de juwelen sector. Omdat in veel sieraden gebruik wordt gemaakt van fysiek goud is de vraag vanuit deze sector nog altijd verreweg het grootst.

 
 

Hoe volatiel is de goudprijs?

Volatiliteit is een belangrijk element om rekening mee te houden als investeerder. Hoe lager de volatiliteit van een asset, hoe minder stabieler de prijs.

De goudprijs heeft aan lage volatiliteit ten opzichte van bijvoorbeeld aandelen of zilver. Zo zijn de pieken en dalen voor de zilverprijs vele malen groter dan die van goud.

Dit is een van de redenen waarom goud als een veilige haven wordt beschouwd door investeerders, dit komt mede door de lage volatiliteit van de goudprijs.